Η βοηθός μητρότητας στον τοκετό, συνοδεύει τη γυναίκα, προσφέροντάς της συναισθηματική και σωματική υποστήριξη, προτείνει μεθόδους ανακούφισης και προσφέρει υποστήριξη και προτάσεις για τον σύντροφο της επιτόκου. Όταν είναι δυνατό, η βοηθός μητρότητας προσφέρει προγεννητική και μεταγεννητική συναισθηματική υποστήριξη. Σε αυτή, συμπεριλαμβάνεται η συζήτηση και η επεξήγηση των πρακτικών και των διαδικασιών, αλλά και η συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών ώστε η κάθε γυναίκα να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών. Η βοηθός μητρότητας παρέχει υποστήριξη καθ’όλη τη διάρκεια του τοκετού, αλλά δεν δίνει συμβουλές. Βοηθάει τις γυναίκες να διερευνήσουν τις εναλλακτικές διαθέσιμες επιλογές, ώστε να πάρουν τις αποφάσεις που τους ταιριάζουν, ενώ παράλληλα τις στηρίζει στις αποφάσεις αυτές. Επιπρόσθετα, λόγω του ότι οι βοηθοί μητρότητας δεν συνταγογραφούν κάποια θεραπεία, οποιαδήποτε πρόταση ή πληροφορία μοιραστεί η βοηθός μητρότητας με τη γυναίκα κατά τον τοκετό, θα πρέπει να δίνεται με την προϋπόθεση ότι η βοηθός μητρότητας θα προτείνει στη μητέρα, προτού εφαρμόσει κάποια πρακτική, να συμβουλευθεί το βασικό άτομο που έχει την ιατρική της φροντίδα.

Η βοηθός μητρότητας στη λοχεία υποστηρίζει και φροντίζει τόσο τη νέα μητέρα όσο και την οικογένειά της κατά τη λοχεία. Παρέχει στη μητέρα συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, πρακτική βοήθεια με τη φροντίδα του μωρού, με την προσαρμογή των άλλων παιδιών στα καινούρια δεδομένα της νέας οικογένειας, με την προετοιμασία γευμάτων και με την οργάνωση του νοικοκυριού. Η βοηθός μητρότητας στη λοχεία παρέχει εμπεριστατωμένη πληροφόρηση σε θέματα διατροφής του νεογνού, συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη στη μητέρα για την καλύτερη ανάκαμψή της μετά τον τοκετό και σε άλλα θέματα σχετικά με τη λοχεία. Εφόσον απαιτείται, η βοηθός μητρότητας παραπέμπει τη μητέρα σε άλλους επαγγελματίες για την άρτια υποστήριξή της.

Περισσότερες πληροφορίες και στον Σύλλογο Βοηθών Μητρότητας: http://www.mitrotita.org/